Discipliner

Generelt
Banen
Sværhedsgraden

Individuelle konkurrencer
Accuracy
Australian Round
Fast Catch
Endurance
Trick Catch
Doubling
MTA
LongDistance

Yderligere forklaringer
Deltagerne
Opvarmning
Samlet vinder

Begynderregler
Generelt
20 bliver til 10 meter
Gribninger

Holdkonkurrencer
Team Relay
Team Endurance Relay
Team Accuracy
Team Australian Round
Team Position
Team SuperCatch

Andet sjov
Suicide
GLORP
Super Mairo Brothers
Juggling
Long Distance Caught
Turkey Toss
Boom Rugby
Boomerang Cricket
Texas Shuffle
Se flere på Gel Games.Generelt
Banen I de fleste discipliner er der krav om at man kaster fra den inderste cirkel, kaldet 2m cirklen eller Bulls Eye, og at boomerangen når ud over 20m cirklen.
Når der skrives 2m (eller 20m), menes der cirklens radius i meter.
Sværhedsgraden Disciplinerne er listet i den rækkefølge man normalt vil gå frem efter, med de letteste først, og de mest krævende til sidst. De tre sidste kræver også specielle boomeranger, der passer til disse discipliner.

Individuelt
Accuracy Denne disciplin er nok den de fleste begyndere kan forholde sig til, da man ikke skal gribe boomerangen.
Man kaster, og når boomerangen ligger stille på jorden, gives der point for hvor tæt den ligger fra centrum.
10 point gives når den er inden for 2m cirklen osv. til 2 point inden for 10m cirklen. Lander boomerangen på en linie, gives genemsnittet for de 2 zoner.
Der kastes 5 gange og pointene lægges sammen.
Accuracy 100 er en ny variant, hvor man kaster 5 runder á 2 kast og således kan opnå 100 point i alt.
Australian
Round
Dette er nok den næste disciplin man som begynder giver sig i lag med, da der gives point for distance, præcision og for at gribe.
Der gives 2, 4 eller 6 point for hhv. 30, 40 og 50 m. distance, point for præcision som ovenfor nævnt, og 4 eller 2 point for at gribe inden for 20 eller 50 m. cirklen.
Der gives kun distancepoint, hvis man får gribe- eller præcisions point, og man får kun præcisionspoint hvis man også opnår distance point, dvs. man skal reelt ud på 30 meter, hvis man skal have en chance for at opnå nogle point der batter.
Der kastes også her 5 gange og pointene lægges sammen.
Fast Catch Denne disciplin er den tredie, man som begynder vil kaste sig ud i, men på dette tidspunkt kan man ikke mere kalde sig begynder, da man nu gerne skulle kunne gribe boomerangen stort set hver gang.
Man tager tid på hvor hurtigt man kan kaste og gribe 5 gange efter hinanden, og slutter med at løbe ind i Bulls Eye, hvorefter uret stoppes.
Hvis Boomerangen tabes, ikke når 20m, eller ikke kastes fra Bulls Eye, tæller kastet ikke.
Der kastes 2 runder, og korteste tid tæller.
Endurance Som ovenfor, men her kastes i 5 minutter, og antallet af gribninger er pointsummen. Det sidste kast, der blev foretaget inden de 5 minutter var gået, tæller, hvis det bliver grebet, også selvom gribningen foretages efter at de 5 minutter er gået.
Der kastes 1 runde.
Trick Catch Nu begynder det at blive svært. I denne disciplin skal man gribe på forskellige kunstfærdige måder, og der gives point efter følgende skala:
Venstre hånd alene: 2 point
Højre hånd alene: 2 point
Bag ryggen med 2 hænder: 3 point
Under et ben med 2 hænder: 3 point
Ovenfra (Eagle catch): 4 Point
Hackey (sparkes op og gribes): 6 point
Mellem benene, med begge fødder på jorden: 6 point
Bag ryggen, med en hånd: 7 point
Under et ben, med en hånd: 7 point
Med fødderne: 10 point
Der foretages 1 kast af hver, og pointene lægges sammen.
Bag ryggen: Boomerangen må godt røre kroppen, men skal gribes rent med hånden/hænderne.
Mellem benene: dvs. begge fødder skal røre jorden, og boomerangen skal passere mellem benene, enten i flyvefasen, eller når den er grebet.
Med fødderne: boomerangen skal gribes med fødderne/underbenet, med begge fødder fri af jorden, f. eks. ved hop eller ved at ligge på jorden når den gribes.
Doubling Nu begynder det at blive rigtigt svært, for i denne disciplin skal man kaste 2 boomeranger på een gang, og disse skal gribes som ovenfor beskrevet, men parvis efter nedenstående liste.
Denne disciplin er også den første, hvor man helst skal bruge specielle boomeranger, da de helst skal ramme nogenlunde samme sted, men hvor den ene skal flyve lidt længere, højere og i længere tid, så man kan nå at gribe dem begge.
Pointene gives således:

Bag ryggen, med begge hænder, og under et ben, med begge hænder:
3 + 3 point
Hackey (sparkes op og gribes), og venstre hånd, rent:
6 + 2 point
Mellem benene med begge hænder, og højre hånd, rent:
6 + 2 point
Bag ryggen med en hånd, og under et ben med en hånd:
7 + 7 point
Med fødderne, og ovenfra (Eagle):
10 + 4 point
I doubling er rækkefølgen af de to gribninger valgfri.
MTA (Langtids) I denne disciplin er det et must, at have en speciel boomerang, da de fleste boomeranger fuldfører deres flyvning i løbet af 7-12 sekunder.
Dette er ikke tilstrækkeligt, når man får at vide, at der til stævner opnås tider på 30 til 60 sekunder - ja der er endda flere, der har mistet deres MTA-boomerang til Vindguderne, efter at den har fløjet over 30 minutter på grund af opvinde (termik).
Der kastes inden for 50m cirklen, og boomerangen skal igen gribes inden for denne for at blive godkendt.
Bedste runde tæller.
Long
Distance
I Langdistance er der ikke noget i vejen for at bruge den boomerang man også bruger i Australsk Runde. Man kan lægge mere vægt på denne, for at få den til at række længere ud, og kaste hårdere.
Man kaster bag centret af en 40m linie i en 4m halvcirkel, og skal så have boomerangen ud over denne og tilbage inden for 40m enderne for at få godkendt kastet. Om den passerer forfra eller bagfra linien er ligegyldigt.
Bedste runde tæller.Yderligere forklaringer
Deltagerne Alle deltagere, der ikke er i gang med konkurrencen, skal fungere som linievogtere eller tidtagere efter kamplederens anvisninger. I øvrigt bruger vi de tyske regler, hvis der opstår tvivlstilfælde. Reglerne forefindes på banen.
Opvarmning I Accuracy, FastCatch og Endurance er der 1 minuts opvarmning til hver inden første kast.
I Australsk Runde og TrickCatch/Doubling er der mindst 5 minutters opvarmning ialt inden runden starter.
I MTA og LangDistance er der mindst 15 minutters opvarmning ialt inden runden starter.
Samlet vinder Sammentællingen til samlet vinder sker på flg. måde: der gives 1 point for en førsteplads, 2 point for en 2. plads o.s.v. Hvis der er delte placeringer, lægges deres point sammen og deles – Er der f.eks. 3 kastere på 2. pladsen i endurance får de (2+3+4)/3 = 3 point hver. Næste plads er en 5. plads.Begynderregler
Generelt For at gøre det lettere for begyndere at deltage i konkurrencer sammen med øvede og eksperter, er der lavet specielle regler.
20 bliver til 10 meter For begyndere er kravet om at boomerangen skal ud over 20 meter linien ændret til 10 meter. Dette gælder alle konkurrencerne.
Gribninger Der gives point selvom der ikke gribes.
I Fast Catch og Endurance tæller kastene uanset om de bliver grebet eller ej. Man skal dog stadig kaste og slutte inden for 2 meter cirklen.
I Trick Catch får man point for enhver form for gribning og Doubling udgår.
I MTA behøver man ikke at gribe, men hvis man gør får man 2 sekunder lagt til sin tid.
I Australian Round får man distancepoint selvom der ikke gribes.Holdkonkurrencer
Team Relay Første mand starter fra 30m linien, løber ind i 2m cirklen, kaster, griber, rører 2m cirklen igen, løber ud og rører den næste kaster. Hvis boomerangen tabes, gentages kastet 1 gang. Korteste tid vinder.
Team Endurance Relay Første kaster starter fra 20m linien, løber ind i 2m cirklen, kaster i 1 minut, rører 2m cirklen igen, løber ud og rører næste kaster. Når alle fire har kastet, og der er mere tid tilbage, kan en af de andre (dog ikke fjerde løber) tage en tur til, indtil de 5 minutter totalt er gået. Flest gribninger vinder.
Team Accuracy Som Individuelt, bortset fra at 2 kaster samtidig.
Team Australian Round Som Individuelt, bortset fra at 2 kaster samtidig.
Team Position Første mand kaster, hvis boomerangen gribes, fortsætter næste kaster herfra, hvis ikke, lægges 2 m til bort fra centrum fra hvor boomerangen lander. Nærmest centrum efter 2 runder vinder.
Team Supercatch En kaster en MTA mens resten af holdet forsøger at lave så mang Fast Catch som muligt indtil MTA'en er grebet. Det er kun gribninger der tæller. Hvis MTA'en ikke gribes er der nul point til holdet.Andet sjov
Suicide Alle stiller sig op på en linie og kaster samtidigt. Dem der griber går videre til næste runde, resten går ud. Vinderen er den der står tilbage og har grebet sin boomerang hver gang. For ikke at blive ved i en uendelighed (rekorden for hvor mange gange man kan gribe den samme boomerang igen er over 1500) kan dem der er tilbage når de fleste er gået ud, aftale at bruge Trick Catch for at gøre det sværer.
GLORP Dette er lige som kongens efterfølger - den første kaster sin boomerang og griber den på en speciel måde, og alle andre skal efterfølgende prøve at gøre det samme. Dem det ikke lykkes for, får tildelt et bogstav - heraf navnet GLORP. Når man har fået alle 5 bogstaver - er blevet GLORP'ed - er man ude. Kasteren der bestemmer kaldes for "Dominator". Hvis det ikke lykkedes for dominatoren at gribe, overlades dominationen til den næste i rækken. Inden man starter stiller alle sig op på en række efter hvor mange år hver især har kastet boomeranger. Den første til at dominere er den der har færrest års erfaring. Hvis en dominator ikke lykkedes med at gribe på den måde der var meningen, men dog alligevel griber sin boomerang, er det et "pass". Dette betyder at den næste i rækken nu kan risikere at få et bogstav, hvis boomerangen ikke gribes. Hvis dominatoren derimod taber sin boomerang i forsøget på at gribe den, går dominationen videre som "åben domination" hvor det ikke koster et bogstav for den næste dominator, hvis boomerangen tabes.
Super Mario Brothers Dette spilles med Aussie Round boomeranger, hvor alle kaster samtidigt som i Suicide. På jorne har man lagt en markør ud, som alle skal prøve at komme tættest på nå boomerangen gribes. Den der griber sin boomerang tættest på markøren får ét point, mens dem der taber deres boomerang får 3 minus point! Man starter på nul og spiller til 10. Den der først får 10 point vinder. Man kan ikke få færre point end minus 3. Man får 3 point for at have foden på markøren, når man griber. Der er dobbelt point, hvis man griber med én hånd. Man kan også spille med et bulls eye i stedet for en markør. Der er specielle regler for begyndere: Blandt andet får de pointet, hvis bare de griber, også selvom de ikke er tættest på markøren eller bulls eye. En væsentlig del af dette spil er at finde på nye regler, der sikre at begynderne får point!
Juggling Med to (helst ens) boomeranger skal man forsøge hele tiden at holde mindst en af dem i luften. Man tæller hvor mange man griber i alt, inden en af dem tabes.
Long Distance Caught Som i Long Distance, men man skal gribe sin boomerang igen. Derfor bruger man ikke her de mest ekstreme LD boomeranger, men nogen der opfører sig mere som ønsket i Australian Round.
Turkey Toss Her kaster man med kylies (jagtboomeranger der ikke vender tilbage) efter et forholdsvis blødt mål som regel lavet af pap eller lignende. Man starter med at kast 15 meter fra målet. Alle der rammer går videre til næste runde, hvor målet flyttes yderligere 5 meter væk.
Boom Rugby Én kaster en boomerang mens alle skal prøve at gribe den. Den der griber kaster den næste.
Boomerang Cricket Der spilles med to hold: Et der er indefor 10-meter cirklen, og et der er uden for 10-meter cirklen. Der stilles to stole op på 4-meterlinien overfor hinanden så der er 8 meter imellem dem.
Alle på holdet der er inde, kaster efter tur. Der kastes med 40-meter boomeranger. Kasteren skal løbe rundt om de to stole, mens holdet skal sørge for at bribe boomerangen. Gribes den af indeholdet, får holdet det antal gange kasteren nåede rundt om stolene, inden boomerangen blev grebet. Gribes boomerangen af udeholdet, er kasteren grebet ud, og skal forlade banen. Gribes boomerangen slet ikke, tælles der ingen point, og kasteren kaster igen. Hver kaster på holdet kaster 6 gange, inden det bliver den næstes tur. Når hele holdet har været igennem, startes der forfra med den første kaster. Når alle spillere på indeholdet er blevet grebet ud, skifter holdene plads.
Texas Shuffle Der bruges en 10-meter cirkel og et bull-eye, hvorfra der kastes. I dette spil gælder det om at kaste præsist og gribe.
Man starter med at bestemme rækkefølgen af kasterne ved at alle kaster en gang og den der kommer tættest på starter, og så fremdeles.
Den første kaster og den næste skal gribe boomerangen. Hvis boomerangen ikke lander i eller passerer 10-meter cirklen, er kastet ugyldigt, og kasteren er ude af runden. Hvis griberen ikke griber et gyldigt kast, er han ude af runden. Dette fortsætter til der kun er én kaster tilbage, som har ét forsøg på at kaste og få sin boomerang til at lande i 10-meter cirklen. Hvis det lykkedes, får han ét point, ellers er der ingen point i denne runde. Man kan fortsætte til en kaster har fået 5 eller 10 point.