Dagsorden
Generalforsamling i Dansk Boomerangklub, juli 2000
afholdes i forbindelse med Danmarksmesterskaberne 2000 , 29-30 juli 2000
på plænerne bag Amagerhallen, Løjtegårdsvej

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Formandens beretning ved J. Krabbe.
 3. Budgetredegørelse ved kasser H. Toft.
 4. Valg af bestyrelse, herunder hvem er på valg og nye kandidater.
 5. Forslag om ændring af hjemsted for klubben fra København til Kastrup.
 6. Samarbejde med BBS om fremstilling af undervisningsmateriale til skoler.
 7. Kontigent eller ej? Hvor stort skal det i så fald være?
 8. Planlægning af Danmarksmesterskaberne 2001.
 9. Fremtidige aktiviteter.
 10. Ideer og planer til www.Boomerangklub.dk.
 11. Evt.
Alle er velkomne til at komme med punkter til dagsordenen. Mail til Jens Krabbe eller Harald Toft med tilføjelser og kommentarer.

På bestyrelsens vegne,

Jens Krabbe, Formand
Referat
 1. Ordstyrer og referent er Harald. Formandens indkaldelse er godkendt.
 2. Mange nye kontakter, medlemmer og deltagere i vores arrangementer.
  SAS klub, e-mail kontakt alt.
  Bygge booms.
  Udveksle info og erfaringer.
 3. - underskud
 4. Valg: Alle ændringer vedtaget enstemmigt med 5 stemmer for og 0 imod.
 5. Kastrup er vores nye tilholdssted.
 6. (flyttes til pkt. 9)
 7. Aktive medlemmer 100 kr. årligt, associerede medlemer gratis. Børn er automatisk associerede medlemmer.
 8. DM skal ligge på en anden dato end de tyske mesterskaber i 2001.
 9. Påske, Kr. Himmelfart, Indoor Winter Tournament, Fungames.
  Støtte til at Jens Krabbe udarbejder undervisningsmateriale.
 10. Ryd op på hjemmesiden.
 11. Evt.